Moč vesti

Josipina Urbančič Turnograjska - prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica

september 2009

Knjiga Moč vesti je nastala na podlagi doktorske disertacije Mire Delavec, ki je preučevala veliko vlogo te premalo raziskane mlade dame v slovenskem literarnem prostoru.

Datoteke

Publikacije

Moč vesti

Josipina Urbančič Turnograjska - prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica

september 2009