Cilji in poslanstvo

Osnovni namen društva je skrb za ohranitev slovenske in svetovne dediščine ter humanitarna dejavnost.

Društvo ima naslednje cilje:

  • skrb za ohranitev slovenske in svetovne dediščine;
  • spodbujanje kulturne in humanitarne dejavnosti;
  • skrb za vzgojo in izobraževanje mladih v smeri ohranjanja dediščine;
  • posredovanje in varovanje dediščine ter kulturnih in drugih vrednot;
  • seznanjanje javnosti o problemih na področju ohranjanja slovenske in svetovne dediščine.