Josipina Urbančič Turnograjska

die erste slowenische Dichterin, Schriftstellerin und Komponistin

maj 2012

Gre za prvi nemški prevod knjige o Josipini Urbančič Turnograjski.

Datoteke

Publikacije

Moč vesti

Josipina Urbančič Turnograjska - prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica

september 2009