Zahvala srednji šoli Vena Pilona v Ajdovščini

19. 4. 2016