• Projekti
  • Galerija
  • Kontakt
  • Pošiljanje oblačil, otroških igrač, šolskih potrebčin in obutve za tuareške otroke po pošti

    2. 10. 2015

    Več kot 200 kilogramov oblačil in obutev za tuareške otroke smo poslali v zadnjih treh mesecih tudi po pošti, saj se razmere med Tuaregi zelo slabšajo in njihovi otroci živijo v čedalje težjih življenjskih razmerah. V kraje, kamor so pošiljke namenjene pride vedno eden izmed Tuaregov družine Touhami, ki nam pomaga, da se potem celotna pošiljka razdeli med različne nomadske družine. Sistem imamo že utečen in lepo poteka. Vse skrbno zapakirata Mira in Abdel. Do sedaj so vse pošiljke srečno prispele. Večinoma potrebujejo mesec in pol, da prispejo do cilja v Sahari.