Pošiljanje oblačil, otroških igrač, šolskih potrebčin in obutve za tuareške otroke po pošti

2. 10. 2015