Lavričeva knjižnica v Ajdovščini je zaživela …

21. 1. 2016

Ob tem je bilo zbranih veliko oblačil, za katere se vsem donatorjem iskreno zahvaljujemo.