Svečana prireditev ob 160. obletnici smrti Josipine Urbančič Turnograjske

12. 6. 2014 – 29. 11. 2018, 18.00, Grad Turn Preddvor