Nedolžnost in sila

življenje in delo Josipine Urbančič

junij 2003

Pričujoča knjiga predstavlja življenje prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854) preko pisem, ki jih je pisala izvoljencu Lovru Tomanu in on njej. V letih 1850 do 1853 sta si izmenjala več kot 1066 ljubezenskih pisem, ki veljajo za eno izmed največjih korespondenc v slovenskem jeziku.

Datoteke

Publikacije

Moč vesti

Josipina Urbančič Turnograjska - prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica

september 2009